Ελευθέριος Δ. Βογιατζόγλου - Ειδικός Ποδολόγος

MSc Biomechanics, BSc (Hons) Podiatry

University of Salford, Manchester, UK